15. ORANOTOPIA

17. September 2022
Birkelunden og Paulus kirke, Oslo

Organotopia var et tverrkunstnerisk forestilling initiert av komponist og organist Nils Henrik Asheim. Søstra100 hadde i samarbeid med kunstner Julie Barfod ansvar for scenografien. Forestillingen utspilte seg på Ultimafestivalen lørdag 17. September 2021. Forestillingen varte i 12 timer, der musikk, stemmer, historier, scenografi og performance ble flettet sammen parallelt i Paulus kirke og Birkelunden. Publikum og forbipasserende kunne fritt vandre rundt  og delta i forestillingen.

Organotopia utforsket hvordan etablerte fortellinger om et sted kan bygges om og utvides. I dagens Birkelunden manifesterer historier seg i ulike monumenter som peker ut hendelser og personer som minneverdige. Disse representerer ikke parkens mangfoldige bruk eller de hverdagslige og absurde historiene som utspiller seg i parken. I løpet av ett år samlet vi  inn fortellinger fra Birkelunden til et  nettarkiv der fortellinger har blitt gjenfortalt og gjendiktet i tekst og tegning. Tegningene og fortellingene i arkivet danner grunnlaget for den bygde scenografien som vises under forestillingen i Birkelunden.

Scenografien ble produsert og utviklet i samarbeid med:  
Praktikanter (Nøkkel til byen, Trap): Abdirahmaan Hasan, Teodora Micic, Laiba Siddiqui Khan
Håndverkere: Erik Barlinn Korvaldog Emma Søborg.

Elever ved Kunst, design og arkitektur ved Elvebakken videregående skole har bidratt i den kunstneriske

Nettside: www.organotopia.no
Anmeldelse i Periskop: periskop.no/organotopia-hvordan-et-innestengt-instrument-kan-apne-et-lytterom-for-flere