20. TA VARE PÅ

November 2023

I filmen «Ta vare på» diskutere hva som skal til for at vi tar vare husene som i dag ofte rives. Filmen er laget i tett samarbeid med filmskaper Io Alexa Sivertsen og Hafsa Ali Abdi, Malena Koshti, Trym Tvedte Kristoffersen (praktikanter gjennom Nøkkel til byen, Trap). «Ta Vare På» er en film om å ha omsorg for bygninger, folk og byen, men også om reparasjon, ombruk, byggindustrien og aktivisme.

I filmen møter vi to hus som lever sine liv i byen, de protester for å få leve, arver bygningselementer, holder seg i form og spiser is. Vi møter også arkitekt Armelle Breuil som snakker om hvordan hun kombinerer arkitekturpraksis med klimakamp, vi møter Lasse Kilvær fra som forteller om hvordan ombruk kan endre byggebransjen og vi møter Driftsleder Kaissar Bac-Ali på Arkitektur og designhøgskolen i Oslo som forteller at det å ha omsorg for folk er det viktigste arbeidet i ta vare på en bygning.

Filmen skal brukes i formidling av arkitektur, omsorg og ombruk i ulike sammenhenger, men kan nå sees på Utstilingen Hånd og Maskin på Nasjonalmuseet frem til mars 2024.

Regi: Søstra100, Io Alexa Sivertsen
Manus: Søstra100
Foto og klipp: Io Alexa Sivertsen
Utvikling: Hafsa Ali Abdi, Malena Koshti, Trym Tvedte Kristoffersen, Søstra100, Io Alexa Sivertsen
Scenografi: Hafsa Ali Abdi, Malena Koshti, Trym Tvedte Kristoffersen, Søstra100
Husene: Hafsa Ali Abdi, Malena Koshti
Reparatørene: Armelle Breuil, Lasse Kilvær, Kaissar Bac-Ali