18. OMSORGSØVELSER

November, 2024

Publikasjonen Omsorgsøvelser er utgitt i sammenheng med Omsorgsbua på forlaget Good in theory. I denne boka funderer vi rundt begrepet arkitekturomsorg, reparasjon, ombruk og er på leting etter kjærligheten.

I boken finnes også 30 omsorgsøvelser for å øve på å reparere, samles,navngi, spørre, leke, fantasere, dele, holde sammen, vedlikeholde, lappe og inkludere. Dette er ting som vi, med Omsorgsbua, har øvd på det siste året, og i boka kan man se bilder fra disse øvelsene.

Tekst, bilder og tegninger: Søstra100
Forlag: Good in Theory
Designer: João Doria de Souza, Planta Studio
Trykk: Planta Press